Cum trebuie să acționați când consideraţi că sunteți victima unei culpe medicale în România

București, 17 ianuarie 2019. În contextul discuțiilor recente din spațiul public cu privire la malpraxis, Asociația Ayan le recomandă celor care au suspiciunea că s-au confruntat cu o culpă medicală să sesizeze situaţia. În acest sens, paşii care trebuie urmaţi sunt: 

  1. Obținerea informațiilor de la instituţiile implicate. Acest prim pas presupune solicitarea, printr-o cerere scrisă adresată spitalului sau celorlaltor entități implicate în cazul de malpraxis (Serviciul de Ambulanță, SMURD etc.), a următoarelor documente sau informaţii: (1) copii conforme cu originalul ale tuturor analizelor şi investigațiilor de orice natură efectuate pacientului;  (2) copii pe suport electronic ale monitorizării semnelor vitale ale pacientului pe perioada internării (dacă este cazul); (3) copii conforme cu originalul ale tuturor înscrisurilor medicale ale pacientului precum și copii ale extraselor din toate registrele spitalului sau entităților implicate în actul medical în care figurează pacientul; (4) înregistrările camerelor video aferente intrării în unitatea spitalicească, precum și ale celor amplasate pe secțiile unde pacientul a fost consultat sau supus oricărei investigații sau proceduri medicale; (5) numele şi funcţiile medicilor, asistenților medicali, infirmierilor și ale oricăror altor persoane implicate în actul medical considerat defectuos. Cererea se depune, după caz, la Registratura unității spitalicești, a Serviciului local de Ambulanță sau a Inspecoratului pentru Situații de Urgență în cazul SMURD.

Este foarte important ca în cerere să se justifice caracterul urgent al solicitării.

În situația în care unitatea medicală refuză sau întârzie să ofere cele solicitate, pacientul sau reprezentanții acestuia se pot adresa instanței de judecată pentru a intra în posesia lor. În cadrul acestei proceduri poate fi formulată şi o cerere către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru obţinerea înregistrărilor convorbirilor 112 cu privire la caz (dacă au avut loc astfel de convorbiri). Pentru ca această procedură judiciară să aibă succes, pacientul sau reprezentantul acestuia trebuie să justifice de ce este important acest demers și cât de urgentă este obținerea documentelor solicitate.  

  • Sesizarea Colegiului Medicilor. Următorul pas pentru cei care vor să raporteze un caz de malpraxis este sesizarea neregulilor actului medical și a consecinţelor sale către Colegiul Medicilor şi Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis care funcționează pe lângă Direcția de Sănătate Publică. 

Atât Colegiul Medicilor, cât și Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis vor cerceta faptele medicilor implicați în situaţia sesizată. Comisia va stabili, pe baza unui raport, dacă a avut loc sau nu malpraxisul medical. Mai mult, Comisia poate lua decizii și în ceea ce privește felul în care au acţionat celelalte cadre medicale implicate în cazul raportat (asistenți medicali, ambulanțieri). Pe de altă parte, Colegiul Medicilor poate aplica sancțiuni disciplinare.

  • Adresarea către instanțele judecătorești. Ultimul pas este reprezentat de demersurile pentru pedepsirea efectivă a celor vinovați, dacă este cazul. Victimele sau reprezentanţii acestora vor acţiona în instanţă pentru ca cei vinovați pentru actul medical defectuos să fie obligați la plata de despăgubiri. În funcție de gravitatea cazului, aceştia pot depune şi o plângere penală.

Un aspect important care trebuie menţionat este că pacientul are dreptul să fie informat în permanenţă cu privire la actul medical. Asociaţia Ayan le recomandă pacienţilor să facă toate demersurile pentru a fi informaţi cu privire la starea de sănătate, rezultatul investigațiilor sau tratamentul aplicat și efectele acestuia.

Indiferent dacă există sau nu malpraxis, pacientul trebuie să aibă o conduită respectuoasă pe toată durata actului medical. 

 „Este foarte important ca fiecare dintre noi să reacționeze atunci când avem suspiciunea întemeiată că noi sau rudele noastre suntem victime ale unui caz de malpraxis. Culpa medicală poate fi dovedită dacă sunt urmați pașii enumerați mai sus, dar care sunt prea puţin cunoscuți. Sesizarea acestor cazuri este utilă atât pentru societate, pentru că ajută la prevenirea unor situaţii similare, cât şi pentru sistemul medical, deoarece contribuie la identificarea unor probleme şi, implicit, la creşterea şanselor ca ele să fie rezolvate, în beneficiul tuturor”, a declarat Denisa Mutu, președinte Asociația Ayan.

Despre Asociația Ayan

Asociația Ayan a luat naștere în anul 2019, ca urmare a unui caz tragic de malpraxis în care Ayan, un copil de numai un an, şi-a pierdut viaţa. Sesizând educaţia precară în rândul publicului cu privire la drepturile pacienţilor, în general, şi a malpraxisului, în special, părinţii lui Ayan au decis înfiinţarea Asociaţiei, prin care îşi propun să facă o schimbare în sistemul medical românesc, astfel încât cazuri precum cel al lui Ayan să nu se mai poată întâmpla. 

Astfel, Asociaţia îşi propune educarea publicului în legătură cu drepturile pacientului, stimularea sa de a reacționa atunci când există disfuncționalități în interacțiunea cu sistemul medical, precum şi inițierea unui dialog între stakeholderi cu privire la problematica malpraxisului. Asociația Ayan doreşte să aducă la aceeaşi masă pacienții, medicii și autoritățile, pentru ca malpraxisul să nu mai fie un subiect tabu şi să poată fi găsite soluţii în beneficiul tuturor părţilor implicate.